KUKA KULLANICI SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM ŞARTLARI

1) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Sözleşmenin bir tarafında, Kuka uygulama programının (Bundan sonra “Kuka” olarak anılacaktır) sahibi 90 Piksel Bilgisayar Bilişim Elektronik Taşımacılık Turizm Ticaret Limited Şirketi (Bundan sonra “90 PİKSEL” olarak anılacaktır) yer alırken, diğer tarafında bu programı bilgisayarı, laptop veya mobil cihazlarıyla aracılığıyla indiren veya herhangi bir şekilde bu uygulamaya erişim sağlayan kullanıcı yer almaktadır.

2) SÖZLEŞMENİN KONUSU

Kuka uygulama programı “90 PİKSEL” tarafından kullanıcılara sunulmaktadır. İşbu program 18 yaşından büyük kullanıcılar için uygundur. Kullanıcı uygulama üzerinden şehri ile ilgili trafik haberlerini alabilecek, yol/trafik durumunu sisteme kayıtlı diğer kullanıcılar ile paylaşabilecek ve sisteme kayıtlı diğer kullanıcıların yaptığı paylaşımları görebilecektir. İşbu sözleşme tarafların yetki ve yükümlülükleriyle kullanım şartlarını düzenlemektedir.

3) KULLANICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Kullanıcı sisteme kaydolmak istendiğinde, kullanıcı adı ve şifre belirlemesi gerekir. Bunun yanı sıra kullanıcı geçerli bir elektronik posta adresini de sisteme girmesi gerekir. Sisteme girilen elektronik posta adresinin herhangi bir nedenden dolayı kullanıcı tarafından kullanılamaması halinde kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme girip yeni bir elektronik posta adresi bildirmesi gerekir.

3.2. Kullanıcı, kendisine uygulama tarafından her türlü konuda bildirim gelebileceğini, yol durumu hakkında sistemdeki diğer kullanıcılar tarafından girilen bilgilerin doğruluğuna ait sorumluluğun o uyarıyı ekleyen kullanıcıya ait olduğunu kabul ederler. “Kuka” tarafından girilen her uyarının içeriğinin denetlenmesi ve doğrulanması mümkün olmayacaktır.

3.3. Kullanıcı, girilen uyarılar için “Kuka” ’ya başvurup, uyarının kim tarafından eklendiği hususunda bir talepte bulunamaz. Kullanıcıdan bu yönde gelen bütün talepler reddedilecektir.

3.4. Kullanıcıların sisteme ekledikleri uyarıların hakaret, tehdit veya başka bir suç unsuru içermesi nedeniyle “Kuka” ’nın herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğu ortaya çıkmayacaktır. Bu nedenle kullanıcı “Kuka” ’ya karşı herhangi bir hukuki ve cezai yola başvurmayacağını baştan kabul eder.

3.5.Kuka” tarafından kullanıcı IP bilgisi ve cihaz bilgileri saklanacak olup, bu bilgiler sadece kolluk görevlileri, mahkemeler veya diğer yetkili makamlar tarafından talep edildiğinde onlara ibraz edilecektir. Kullanıcılar yasal makamlar tarafından bu yöndeki taleplerin olması durumunda IP bilgileri ve cihaz bilgilerinin bu makamlara iletileceğini baştan kabul eder.

3.6. Kullanıcı, hakaret, tehdit veya başka bir suça vücut verecek paylaşımlarda bulunmamayı taahhüt eder.

3.7. Kullanıcı başka birine ait olan sisteme giriş bilgilerini talep edemez. Bu noktada kullanıcı başka birine ait giriş bilgilerini yasa dışı yollarla ulaşmamayı da taahhüt eder.

3.8. Kullanıcı, diğer kullanıcılara virüs veya başka kötü yazılımlı kodları göndermemeyi taahhüt eder. Kullanıcılardan biri bu taahhüdünü ihlal eder ve gelen bu gönderi nedeniyle zarara uğrayan herhangi bir kullanıcı “Kuka” ’dan tazminat veya başka bir ad altında talepte bulunamaz.

3.9. Kullanıcı virüs veya başka kötü yazılımlı kodlar yoluyla sisteme zarar verirse, “Kuka” meydana gelen zararlarını bu kullanıcıdan talep edebilir.

3.10. Kullanıcı birden fazla kişisel hesap oluşturmayacağı gibi, sisteme giriş hususunda sahip olduğu şifreyi başka kimselere vermemeyi de taahhüt eder. Şifrenin başka birine verilmesi veya kaybedilmesi durumunda meydana gelen tim zararlardan bu kullanıcı sorumlu olacaktır.

3.11. Kullanıcı Kuka uygulamasını araç kullanırken kullanamaz. Sürüş güvenliğini tehlikeye atacak bu tür davranışlardan ötürü Kuka uygulaması ve “Kuka” sorumlu tutulamaz.

3.12.Kuka” ‘yı kullanmak için bir internet bağlantısına ihtiyaç vardır. Bu internet bağlantısına ait ve “Kuka” uygulamasını kullanmaktan kaynaklanan tüm masraflar kullanıcının sorumluluğundadır. “Kuka” veri alışverişi sağlamak için kullanıcının hücresel cihazı ile internet arasında bir çevrimiçi bağlantı kullanabilir. Bu bağlantıların masrafları kullanıcı ile servis sağlayıcı firma (operatör) arasındaki anlaşma ve geçerli ödeme koşullarına göre belirlenir.

4) “90 PİKSEL” YETKİLERİ

4.1.Kuka” programın tamamını veya kısmi kullanımını dilediği zaman ücrete tabi tutabilir.

4.2.Kuka” herhangi bir neden göstermesine gerek olmaksızın kullanıcının hesabını askıya alabilir veya kullanıcıya hizmet vermeyi kesebilir. Kullanıcı bundan dolayı, “Kuka” ’dan herhangi bir talepte bulunamaz. Kullanıcı destek@kuka.la elektronik posta adresine göndereceği mesajla hesabının sonlandırılmasını talep edebilir.

4.3. Programın sahibi “Kuka” reklam yayınlama hakkına sahip olup, bu reklamlar için gerektiğinde çerez de kullanabilir. Kullanıcı buna karşı çıkamaz.

4.4.Kuka” tarafından kullanıcı IP bilgisi ve cihaz bilgileri saklanacak olup, bu bilgiler sadece kolluk görevlileri, mahkemeler veya yetkili makamlar tarafından talep edildiğinde onlara ibraz edilebilecektir.

4.5. Kuka uygulamasında yer alan içerikler kullanıcılar, uygulama editörleri ve harita/sosyal medya platformları vb. servis sağlayıcıları tarafından sağlanmaktadır. Bu içerikler zaman içerisinde değişebilir, yanlış ya da eksik olabilir, güncelliğini yitirebilir. İşbu nedenle “Kuka” uygulama içerisindeki bilgilerin doğruluğunu garanti etmez.

4.6.Kuka” sözleşme şartlarını her zaman tek taraflı olarak değiştirebilir.

5) BİLGİLENDİRME VE KİŞİSEL VERİLERİN KULLANILMASI

5.1. Sistemin kullanılması ve işletilmesinde esaslı bir değişiklik meydana geldiği takdirde “Kuka” tarafından kullanıcı sisteme girilen elektronik posta adresi aracılığıyla bilgilendirilir. Esaslı değişiklik olup olmadığı hususunda takdir yetkisi tamamen “Kuka” ’ya aittir. Kullanıcı da hesabının başka bir kimsenin eline ulaştığı bilgisine sahip olursa, durumu derhal sisteme kaydetmiş olduğu elektronik posta adresi üzerinden destek@kuka.la elektronik posta adresine bildirir.

5.2. Kullanıcı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun gereğince program üzerinden ve diğer kanallar vasıtasıyla paylaşmış olduğu kişisel veriler, “Kuka” (Veri Sorumlusu) sıfatıyla, faaliyet ve hizmet amaçları ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’da açıklandığı çerçevede; kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, güncellenebilecek, yeniden düzenlenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, aktarılabilecek, paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek, anonim hale getirilebilecektir.

5.3. Kişisel verilerin “Kuka” tarafından işlenmesinin amacı; daha etkin ve kaliteli hizmet sunulmasını sağlamak, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak, hizmetlerin kalitesini ölçmek, kullanıcıların isteklerini dikkate almak suretiyle verilen hizmet kapsamında değişiklikler ve iyileştirmeler yapmaktır.

Kişisel verilerin “Kuka” tarafından toplanması yöntemi; elektronik ortamda doldurulan üyelik formu, “Kuka” ’ya gönderilen elektronik posta, sosyal medya kanalları ve arama motorlarının kullanımı suretiyle gerçekleştirebilecektir.

Kişisel verilen “Kuka” tarafından aktarılabilecek kişi ve/veya kurumlar şunlardır ; iş ortaklıkları ve bağlantılı kurumlar ve/veya kişilerle düzenleyici ve denetleyici kurumlar, kullanılan bilişim teknolojileri gereği yurt içinde veya yurt dışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalarla fiziksel server ve/veya bulut hizmeti alınan yurt içi veya yurt dışı kurum yahut kişiler, “Kuka” adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği veren, satış ve pazarlama alanında sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalardır.

6) DİĞER HÜKÜMLER

6.1. İşbu sözleşme maddelerinden birinin herhangi bir nedenden dolayı geçersiz olması, sözleşmenin diğer koşullarının geçerliliğine etki etmez.

6.2.90 PİKSEL” ’in program üzerinde sahip olduğu hakkı üçüncü bir kişiye kısmen veya tamamen devretmesi yahut “90 PİKSEL” ’in başka bir işletme ya da bir şirket ile birleşmesi sözleşme koşullarında herhangi bir değişiklik meydana getirmez. Bu halde sözleşmesel ilişki işbu sözleşmede belirtilen koşullarda devam eder.

6.3. Programı indiren kişiler yukarıdaki şartları kabul etmiş olup, hizmeti sağlayanla kullanıcı arasındaki ilişki bu şartlar çerçevesinde yürütülecektir. “Kabul ediyorum” seçeneğinin işaretlenmesi ile sözleşmesel ilişki kurulmuş olur ve yürürlüğe girer. Bu seçeneğin işaretlenmesiyle kullanıcı kişisel verilerinin de kullanılmasını kabul etmiş olur.